Saturday, June 25, 2011

Cwrw Da,Cwrw Difyr

Casgan o Gwrw Llŷn wedi mynd i Westy Tŷ Newydd Aberdaron ar gyfer penwythnos yma ac wedi plesio pawb sydd wedi cael jochiad ohoni. Mae o'n dal i werthu fel slecs yn Y Fic ac yn Penlan Fawr.
Iwan Foel a Huws Jôs wedi gneud bragiad bob un yn ystod yr wythnos, ac wedi cael hwyl dda iawn. Y cwrw wrthi yn eplesu erbyn hyn. Bydd cwrw bragiad dydd Mercher yn cael ei oeri rwan ac yna yn cael ei gasgennu nôs Fawrth nesa ac yn barod i'w yfad 'mhen wythnos arall. Gaddo diwrnod braf iawn fory, be am ddiwrnod ar y taeth yn Aberdaron a piciwch mewn i Tŷ Newydd am beintyn o Gwrw Llŷn. Diwrnod lawnsio Cwrw Llŷn 23ain Gorffennaf yn Fic Llithfaen, taith gerdded, grwpiau a ballu - mwy o fanylion i ddilyn.....

No comments:

Post a Comment