Friday, July 8, 2011

Bragu yn mynd o nerth i nerth

Dal i fragu fel fflamia, a'r bragdy bach dan ei sang o leia ddwy waith yr wythnos erbyn hyn. Mae bragu Cwrw Llŷn yn ddigwyddiad cymdeithasol iawn Gan fod y broses yn cymeryd chwe awr i'w chwblhau a ninna wrthi gyda'r nôs gan amla, mae rhywyn yn rhoi ei drwyn i mewn am sgwrs bob hyn a hyn, sydd reit braf. Cofiwch am y diwrnod lawnsio ar Sadwrn y 23ain yn y Fic, Llithfaen(manylion i ddilyn. Brenin Enlli fydd enw'r cwrw a dyma ddisgrifiad...

Pen llachar fel Swnt garw,-yna'r corff
hir, copr; Brenin-gwrw
o lys eu hen ynys nhw
a choron ar bob chwerw

No comments:

Post a Comment